close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty sporządzone w Kanadzie, przeznaczone do obrotu prawnego odpowiednio w Polsce, wymagają legalizacji, czyli poświadczenia autentyczności podpisu i funkcji osoby dokonującej uwierzytelnienia oraz poświadczenia tożsamości pieczęci albo stempla, którym ten dokument jest opatrzony. Dokumenty do legalizacji sporządzone na terenie prowincji Quebec, Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Wyspa Księcia Edwarda oraz Nowa Fundlandia i Labrador po uzyskaniu stosownego uwierzytelnienia z odpowiedniej instytucji prowincjonalnej lub Departamentu Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju Kanady mogą zostać przesłane do Ambasady RP w Ottawie (443 Daly Avenue, Ottawa, ON K1N 6H3), w celu dokonania ich legalizacji lub pozostawione konsulowi podczas dyżuru konsularnego w Konsulacie RP w Montrealu. Do dokumentów przedkładanych do legalizacji należy dołączyć opłaconą kopertę zwrotną oraz Money Order lub czek certyfikowany wystawiony na "Polish Embassy in Ottawa" na kwotę zgodną z Tabelą Opłat Konsularnych przemnożoną przez ilość dokumentów, które mają być zalegalizowane.

   

  Warunki dokonania legalizacji różnią się zależnie od rodzaju dokumentu i są następujące:

  • akty stanu cywilnego - są legalizowane wprost, bez dodatkowych formalności;
  • akty notarialne - do legalizacji jest wymagane poświadczenie autentyczności pieczęci i podpisu notariusza przez instytucję sprawującą nadzór nad notariuszami w danej prowincji: Chambre des notaires w Quebecu i Department of Justice w pozostałych prowincjach;
  • świadectwa szkolne - do legalizacji jest wymagane poświadczenie autentyczności pieczęci i podpisu wystawcy przez instytucję sprawującą nadzór nad szkolnictwem: Ministère de l'éducation w Quebecu i Department of Education w pozostałych prowincjach;

  W każdym przypadku Konsulat zalegalizuje również dokumenty zawierające potwierdzenie autentyczności pieczęci i podpisu wystawcy dokonane przez Departament Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju Kanady:

  Section de l’authentification et de la signification de documents (JLAC)

  Affaires mondiales Canada
  125, promenade Sussex
  Ottawa (Ontario) Canada
  K1A 0G2

  Więcej informacji nt. uwierzytelnienia dokumentów przez władze kanadyjskie dostępne jest na stronie Departamentu Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju Kanady.

   

  Wykorzystanie zalegalizowanych dokumentów w Polsce wymaga zazwyczaj ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

   

  Apostille

  Kanada nie jest stroną Konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, z dnia 5 października 1961 roku, w związku z czym nie ma możliwości uzyskania klauzuli "Apostille" na dokumentach kanadyjskich, a klauzula "Apostille" na dokumentach polskich nie będzie uznawana w Kanadzie w zastępstwie legalizacji. Dokumenty polskie przeznaczone do obrotu prawnego w Kanadzie powinny być zalegalizowane przez Ambasadę Kanady w Warszawie. Ich legalizacji może dokonać również polski konsulat na terenie Kanady.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: