close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 31 grudnia 2017

  Konsulat RP w Montrealu uprzejmie informuje, iż w IV kwartale 2017 r. dyżury konsularne w Montrealu odbędą się w dniach 5 i 19 października, 9 i 23 listopada oraz 7 i 21 grudnia.

  Dyżury odbywają się w budynku Konsulatu RP w Montrealu (adres: 3501 avenue du Musée, Montreal) w godzinach od 11:00 do 17:00.

  Na spotkanie z konsulem w Montrealu należy się zapisać na stronie www.e-konsulat.gov.pl. Osoby niezapisane będą przyjmowane wedle możliwości według kolejności przyjścia, przy czym osoby zgłoszone w systemie mają pierwszeństwo.

  W trakcie dyżurów konsularnych załatwiane będą następujące sprawy:

  1. Sprawy paszportowe – w celu sprawnego procedowania w przypadku składania wniosku o wydanie nowego paszportu należy posiadać numer PESEL i przedłożyć konsulowi: 1 zdjęcie, wypełniony wniosek (dostępny na miejscu), dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo wnioskodawcy (np. ważny dowód osobisty, ważny polski paszport, decyzja Wojewody o poświadczeniu obywatelstwa), opłata w wysokości 162 CAD w formie potwierdzonego czeku lub Money Order wystawionych na „Polish Embassy in Ottawa”. W przypadku emerytów, uczniów i studentów do 26 roku życia, po przedłużeniu dokumentu poświadczającego ich status, opłata wynosi 81 CAD; osoby powyżej 70 roku życia są zwolnione z opłaty w całości. W przypadkach szczególnych, np. wniosek dla małoletniego, pierwszy paszport dla osoby urodzonej za granicą, brak numeru PESEL, utrata ważności dokumentu potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt z Referatem Konsularnym Ambasady RP w Ottawie – tel. +1 613 789 0468 wew. 450 lub 424, mail: ottawa.amb.wk@msz.gov.pl .
  2. Tzw. poświadczenia życia na dokumentach dla ZUS – wraz z dokumentem należy przedłożyć aktualny dokument tożsamości: paszport polski lub polski dowód osobisty (poświadczenie na podstawie kanadyjskiego dokumentu wiąże się z opłatą 45 CAD, opłatę należy wnosić w formie potwierdzonego czeku lub Money Order wystawionych na „Polish Embassy in Ottawa”);
  3. W przypadku legalizacji, poświadczeń podpisów, kwestii notarialnych, wniosków o transkrypcję itp. będzie istniała możliwość przyjęcia dokumentacji wraz ze stosowną opłatą (aktualna tabela opłat dostępna jest na http://ottawa.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ottawa_ca_a_24/), niemniej nie będzie możliwości otrzymania od razu poświadczonych dokumentów. Dokumenty będą mogły być odebrane osobiście podczas kolejnego dyżuru w Montrealu lub wysłane pocztą (pod warunkiem dołączenia zaadresowanej i opłaconej koperty zwrotnej). Będzie również istniała możliwość osobistego odbioru dokumentów w Ambasadzie RP w Ottawie.

  W kwestiach obywatelskich (złożenie wniosku o poświadczenie, przywrócenie lub nabycie obywatelstwa) należy się uprzednio skontaktować z Referatem Konsularnym Ambasady RP w Ottawie.

  We wszystkich sprawach konsularnych możliwa jest również osobista wizyta w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Ottawie (godziny przyjęć interesantów: we wtorki – od 13:00 do 16:00, w pozostałe dni – od 10:00 do 13:00, oprócz świąt polskich i kanadyjskich), 443 Daly Avenue, Ottawa, Ontario K1N 6H3.

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procedur załatwiania spraw lub wszelkich innych informacji konsularnych proszę kontaktować się z Referatem Konsularnym Ambasady RP w Ottawie – tel. +1 613 789 0468 wew. 450 lub 424, mail: ottawa.amb.wk@msz.gov.pl.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: